SOSYAL MEDYA

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ONAYLI İLK E-DEFTER PROGRAMI

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır. 

Kod Yazılım, Sedna E-Defter 1.0.0 ürünü Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan tüm testleri başarı ile geçerek yazılım uyumluluk onayı almıştır. 28.10.2014 tarihinde www.edefter.gov.tr sitesindeki uyumlu programlar listesine eklenmiştir.