Sedna IK

Sedna Human Resources

SEDNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Tek bir kart üzerinden tüm sicil ve ücret geçmişinin takip edilebileceği yapıdadır. Tüm giriş çıkış ve statü değişiklikleri aynı kart üzerinden takip edilebilmekte, şubeler arası personel nakli işleminde de aynı kart üzerinden çalışmaya devam edilebilmektedir.

Ay sonu bordro işlemleri manuel giriş, hızlı puantaj yöntemi, takvimden otomatik bordro oluşturma veya aylık puantaj takibi kayıtlarından otomatik bordro oluşturma şeklinde hızlıca oluşturulabilmektedir. Tüm bordrolar tek bir komut ile yeniden hesaplanabilmektedir. Bordro ekranına sınırsız sayıda veri giriş alanı eklenebilmekte, eklenen bu alanlar bordro icmal raporlara da kendiliğinden yansımaktadır. Her şube bordro giriş alanlarının adlarını kendine göre özelleştirebilmektedir.

Görev kartları üzerinden tasarlanan bütçe takibi ile yıllık bütçeleme işlemi farklı senaryolar yaratarak yapılabilmekte, tüm senaryolar kıyaslama amaçlı raporlanabilmektedir. Bütçe kartları çalışanların kartları ile eşleştirilerek bütçe gerçekleşen verileri alınabilmektedir.

 • • Yeni ve güncel teknoloji ile tüm isteklere daha çabuk uyarlanabilmesi.
 • • Kullanıcıya göre özelleştirilebilir ekran yapıları.
 • • Silinen kayıtların tutulması ve gerektiğinde geri getirilebilmesi. Tüm kayıtlarda kaydeden ve değişiklik yapan kullanıcı bilgisinin takip edilmesi ve gerektiğinde raporlanabilmesi.
 • • Detaylı log takibi ile değişikliklerin takibi ve gerektiğinde ilgili kişilere e-posta ile bildirilmesi.
 • • Tüm ekranlardaki verilerin Excel programına tek hareket ile atılabilmesi.
 • • Tüm raporların Excel, PDF ve diğer pek çok formatta çıktısının alınabilmesi.
 • • SGK bağlantısı ile giriş çıkış işlemlerinin online yapılabilmesi, toplu giriş çıkış XML dosyalarının oluşturulabilmesi.
 • • Departman kullanıcılarının tanıtılarak yetkili oldukları departmanlara vardiya ve fazla mesai planlaması girilebilmesi. Girilen bu bilgilerden aylık puantajlar ve bordroların oluşturulabilmesi.
 • • NVİ sistemi üzerinden kimlik doğrulama işlemlerinin yapılabilmesi.
 • • İstenilen verilerin istenilen rapor formatında ilgili kişilere sistem tarafından düzenli olarak e-posta ile gönderilebilmesi.
 • • İzin tahakkuklarının yapılarak, tespit edilen izinlerin departman yöneticileri tarafından plan dahilinde kullandırılması ve puantaj kayıtlarına düşmesi. Fazla mesailerden kaynaklanan serbest zaman alacağının takip edilebilmesi.
 • • PDKS sistemleri ile entegrasyona uygun yapıda olması.
 • • KBS sistemine online veri aktarabilmesi ve sorgulama yapabilmesi.
 • • Detaylı doküman takip sistemi ile kullanılacak doküman cinslerinin tanımlanabilmesi, işe giriş ve çıkışlarda ilgili doküman listesinin görüntülenerek eksik evrak sorunun engellenebilmesi. Personel özlük dosyasındaki evrakların takip edilebilmesi.
 • • Eğitim tanımlarının girilerek işletme bünyesinde verilen eğitimlerin takip edilebilmesi.
 • • Departman ve pozisyon için zorunlu eğitimlerin tanımlanarak çalışanların otomatik analiz ile hangi eğitimleri alması gerektiğinin görüntülenebilmesi.
 • • Lojman tanımları ile lojman takibi, personel servisi araç takibi ve maliyet takibi yapılabilmesi.
 • • Sezon tanımlamaları ve sezonlara göre çalışma birimleri bazında kadro sayıları tanımları yapılabilmesi. Yeni personel alımında kadro kontrolü yapılabilmesi.
 • • Bordro üzerinde tek hareket ile kıdem ve ihbar tazminatı hesaplayıp bordrolara yansıtabilmesi ve tazminat bordro raporu alınabilmesi.
 • • Bordrolarda sınırsız sayıda özel hesaplama sahaları ekleyebilme ve işyerine göre özelleştirebilme.
 • • Şablon Rapor özelliği ile kullanılan sözleşme ve matbu yazılar gibi raporların personel sicil bilgileri ile bağlanarak kullanılabilmesi.
 • • Tek personel kartı ile tüm çalışma geçmişini takip edebilme. Sezonluk tekrar girişlerde veya statü değişikliklerinde aynı kartı kullanabilme. Şubeler arası personel transferi yapabilme
 • • Kart üzerinde tüm pozisyon ve ücret geçmişini takip edebilme.
 • • Toplu işlemler ile toplu ücret girişi, toplu işten çıkış, şubeler arası toplu personel transferi yapılabilmesi.
 • • Çoklu senaryo desteği ile bütçe takibi ve bütçe bordro hesaplamasının yapılabilmesi. Senaryoları kıyaslayacak rapor verisi üretebilmesi.
 • • Günlük olarak girilen puantaj kayıtlarından yola çıkarak günlük maliyet bordroları hesaplayabilmesi ve günlük bütçe kıyaslaması raporları alınabilmesi. Şubeler arası personel görevlendirmesi, dışarıdan ek iş gücü temini gibi verilerin girilerek günlük maliyet bordrosuna yansıtılabilmesi.
 • • İçeriği kullanıcı tarafından tanımlanabilen çok sayıda kod sahasının mevcut olması.
 • • Çeşitli tema desteği ile kullanıcı zevkine göre görüntülenebilmesi.
 • • Kullanıcının sürükle bırak şeklinde raporlar oluşturabileceği Piwot Rapor desteği ve tasarımlarını farklı isimler altında saklayabilmesi.
 • • Çalışanların izin taleplerini kendilerinin girebileceği, girilen bu taleplerin ilgili yöneticiler tarafından akıllı telefonlar aracılığıyla da onaylanabilmesi
 • • İşlemi bitmiş döneme ait bordroların kilitlenerek değişmezliğin sağlanması.
 • • Demirbaş tanımları ve zimmet kayıtları girilerek zimmet takibi yapılabilmesi. İşten çıkış aşamasında zimmet kayıtlarının görüntülenebilmesi.
 • • SGK ve diğer kurumlara ait bildirgelerdeki seçeneklerde yapılan yeni ilave veya değişikliklerin kullanıcı tarafından programa tanımlanabilmesi.
 • • Sicil kartı üzerinden detaylı sicil ve bordro verilerinin detaylı olarak görüntülenebilmesi. Kullanıcı tarafından farklı formatlarda hazırlanan listeleme ekranlarının çeşitli isimlerle saklanarak tekrar kullanılabilmesi.
 • • Personelin programa geçiş öncesine ait çalışma bilgilerinin detaylı olarak girilerek tazminat hesaplamalarında kullanılabilmesi.
 • • Sınırsız kullanıcı takibi, kullanıcıların şubelere göre yetkilendirilebilmesi, askıya alınabilmesi
 • • Sedna Bordro programından geçiş sürecinde Sedna Bordro programına girilen verilerin online olarak alınarak kendiliğinden güncellenmesi.
 • • Bir personel işten çıkarıldığında o personele ait diğer Sedna ürünlerindeki kullanıcı hesaplarının askıya alınabilmesi